L’hora d’educació emocional dins l’horari, sí o no? JO DIC QUE SÍ! / La hora de educación dentro del horario, ¿sí o no? ¡YO DIGO QUE SÍ!

cropped-icona-ester-alsina-512x512.png

Una educació emocional de qualitat és aquella que acompanya a l’infant i jove en tots els moments del seu dia a dia. Aquella en la que els mestres i professors estan formats i són conscients del que fan i de com ho fan.

El cert és que una part molt important del que aprenen els nostres alumnes en aquest camp emocional és el que veuen, senten i viuen a casa, en el si de les famílies.

Tenint presents aquestes premises, des del meu humil punt de vista (sóc mestra d’educació infantil, psicopedagoga treballant d’orientadora educativa a la secundària, màster en ecologia emocional i formada en pedagogia sistèmica) sento i penso que destinar un espai dins l’horari setmanal és una opció molt encertada.

Per què és important destinar un espai de temps a fer educació emocional?

Per una banda, perquè el currículum actual estableix que una de les competències transversals a treballar és la personal i social. Dins d’aquesta competència hi ha una dimensió que és l’autoconeixement. Per tant les directius educatives ho contemplen i són les que orienten les nostres pràctiques educatives.

Per l’altra banda, perquè treballar preventivament en l’educació emocional és sempre una molt bona opció per capacitar als nostres alumnes i així preparar-los davant dels reptes que la vida els va posant al davant.

Què s’hi pot fer en aquest espai horari?

 • Oferir un espai concret on posar consciència de qui són i del que els passa.
 • Acompanyar en el procés de descobrir i situar-se en el lloc que els pertoca.
 • Dignificar les seves arrels.
 • Entrenar i conèixer les seves qualitats i habilitats.
 • Ser més conscients dels seus punts forts i els punts a millorar.
 • Parlar de relacions i d’habilitats socials.
 • Donar a conèixer estratègies per gestionar els seus conflictes.
 • Incorporar noves eines de gestió emocional.
 • Etc.

Jo acompanyo els alumnes de 1r d’ESO de l’institut públic on treballo en l’optativa d’educació emocional que hem titulat com a EXPLORA’T: educació emocional. L’autoconeixement és quelcom molt desconegut per ells, i també per molts docents, i és quelcom treballable i que aporta moltíssim. Estem descobrint i gaudint. A ells els arriben temps de canvis i tot el que ja sàpiguen ho incorporaran al seu equipatge de vida.

Si els hem d’acompanyar a ser competents per la vida un dels universos més interessants a treballar és el de l’educació emocional.

Has viscut mai alguna situació complexa que t’ha fet patir? T’has topat amb la frustració en majúscules i de cara? Coneixes la sensació de pèrdua i de dolor? Saps com acompanyar a un infant i jove en totes aquestes circumstàncies? T’aniria bé tenir recursos per tu i els teus alumnes? L’autoconeixement ens ofereix pistes i eines en aquest sentit.

Com ho podem fer?

Estan ben formats en la matèria.

Planificant les intervencions amb sentit i adequant-les a l’edat dels alumnes.

Amb coherència amb la resposta educativa emocional que donem en la resta de l’horari escolar.

Vivint-ho com una oportunitat per acompanyar en un dels millors creixements possibles, el creixement personal.

Una abraçada,

ESTER

CASTELLANO:

cropped-icona-ester-alsina-512x512.pngUna educación emocional de calidad es aquella que acompaña al niño/a y joven en todos los momentos de su día a día. Aquella en la que los maestros y profesores están formados y son conscientes de lo que hacen y de cómo lo hacen.

Lo cierto es que una parte muy importante de lo que aprenden nuestros alumnos en este campo emocional es lo que ven, sienten y viven en casa, en el seno de las familias.

Teniendo presentes estas premisas, desde mi humilde punto de vista (soy maestra de educación infantil, psicopedagoga trabajando de orientadora educativa en la secundaria, máster en ecología emocional y formada en pedagogía sistémica) siento y pienso que destinar un espacio dentro del horario semanal es una opción muy acertada.

¿Por qué es importante destinar un espacio de tiempo a hacer educación emocional?

Por un lado, porque el currículo actual en Cataluña establece que una de las competencias transversales a trabajar es la personal y social. Dentro de esta competencia hay una dimensión que es el autoconocimiento. Por tanto las directrices educativas lo contemplan y son las que orientan nuestras prácticas educativas.

Por otro lado, trabajar preventivamente en la educación emocional es siempre una muy buena opción para capacitar a nuestros alumnos y así prepararlos ante los retos que la vida les va poniendo delante.

¿Qué se puede hacer en este espacio horario?

 • Ofrecer un espacio concreto donde poner conciencia de quiénes son y de lo que les pasa.
 • Acompañar en el proceso de descubrir y situarse en el lugar que les corresponde.
 • Dignificar sus raíces.
 • Entrenar y conocer sus cualidades y habilidades.
 • Ser más conscientes de sus puntos fuertes y los puntos a mejorar.
 • Hablar de relaciones y de habilidades sociales.
 • Dar a conocer estrategias para gestionar sus conflictos.
 • Incorporar nuevas herramientas de gestión emocional.
 • Etc.

Yo acompaño los alumnos de 1º de ESO del instituto público donde trabajo en la optativa de educación emocional que hemos titulado como EXPLORÁTE: educación emocional. El autoconocimiento es algo muy desconocido para ellos, y también para muchos docentes, y es algo trabajable y que aporta muchísimo. Estamos descubriendo y disfrutando. A ellos les llegan tiempos de cambios y todo lo que ya sepan lo incorporarán en su equipaje de vida.

Si los tenemos que acompañar a ser competentes para la vida uno de los universos más interesantes a trabajar es el de la educación emocional.

¿Has vivido alguna situación compleja que te ha hecho sufrir? ¿Te has topado con la frustración en mayúsculas y de cara? ¿Conoces la sensación de pérdida y de dolor? ¿Sabes como acompañar a un niño y joven en todas estas circunstancias? ¿Te iría bien tener recursos para ti y tus alumnos? El autoconocimiento nos ofrece pistas y herramientas en este sentido.

¿Cómo lo podemos hacer?

Estando bien formados en la materia.

Planificando las intervenciones con sentido y adecuándolas a la edad de los alumnos.

En coherencia con la respuesta educativa emocional que damos en el resto del horario escolar.

Viviendo como una oportunidad para acompañar en uno de los mejores crecimientos posibles, el crecimiento personal.

Un abrazo,

ESTER


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s