ADÉU OPOSICIONS, ADÉU! / ADIÓS OPOSICIONES, ADIÓS!

bifurcació vies tren
Imatge extreta: #ELARTEDEVIVIR

Heus aquí una que torna a aparèixer després de mesos. Potser et preguntaràs per què. Doncs molt senzill… perquè com milers de professors catalans he estat immersa en el fascinant i mai predictible món de les OPOSICIONS.

I et seré franca… quin pal!

Treballar a jornada complerta de professora ja suposa anar desbordada. De psicopedagoga habitualment desbordada i mitja. Si aquí hi sumes una vida familiar amb fills petits ja podem certificar que sols anar al límit. Afegeix-hi, doncs, el fet de ser mare separada i d’haver de presentar-te a oposicions. Sincerament “IMPEPINABLE”.

Malgrat la fatídica combinació, vaig ser de les valentes que em vaig dir: vinga va Ester! Per què no intentar-ho? I així ho vaig fer. Em va caldre rebaixar expectatives; haver de conviure amb el martiri mental de repetir-me contínuament “has de fer molta feina i en tens de tot menys ganes”; centrar-me en fer un bon treball; i dedicar sols uns 15 dies a estudiar (en les meves hores de mare separada alliberada perquè la meva filla estava amb el seu pare) uns mínims generals que poguessin ser útils per incorporar en molts temes i supòsits.

Les meves sensacions en la primera fase, la teòrica, van ser bones. Tot i així, les notes obtingudes es van limitar al 4 i al 4. I jo em pregunto: cal que el procés per decidir si ets prou bon professional per merèixer-te una plaça et suposin un estrés afegit que t’acaba provocant atacs de migranya i contractures que, quan es curen per un cantó, apareixen per un altre? Vull dir que, no et sembla que es podrien trobar alternatives?

Per què no, tal com deia Xavier Gual al seu article a l’ARA CRIATURES “esforços sense recompensa” ideem altres maneres d’avaluar al professorat? No es tracta de ser professionals competencials? Aquestes oposicions han distat força de tot allò que el Departament està intentant transmetre als centres, no? 6 hores escrivint en un dia? A mà i a contrarellotge? 40 minuts d’exposició d’una programació que sovint té més d’idíl·lica que de real? Vinga va, siguem pràctics.

Per què no trobem sortida a aquells professionals, molt pocs, certament, que tenen de tot menys de professionals? Per què no revisem cada “x” anys la tasca del professorat, no tant per afegir burocràcia (que pel meu gust ja n’hi ha massa) si no per certificar que estan fent bona feina? Per què no obrim la porta als bons professionals interins actuals que hi ha a les aules? I, utilitzant les paraules de Xavier Gual: “els inspectors agafessin la llista d’interins i comencessin pels més veterans, i passessin per classe a veure com ho fan des de fa tant de temps, i com han sobreviscut en aquesta feina tan exigent, i què en pensen els seus alumnes; que ensenyessin una programació didàctica realista, la que fan servir, i si ho consideressin prou vàlid els donessin la plaça de funcionari per així no perjudicar més ni les seves vides privades ni l’aprenentatge dels alumnes”.

Estic més que convençuda que altres maneres són possibles. I tu, com ho veus? Vols dir que seria tan complicat?

Una abraçada enorme per tu si també estàs en el mateix vaixell seminaufragat: més val riure que plorar i endavant amb més força!

ESTER

CASTELLANO:

ADIÓS OPOSICIONES, ADIÓS!

He aquí una que vuelve a aparecer después de meses. Quizás te preguntarás por qué. Pues muy sencillo… porque como miles de profesores catalanes he estado inmersa en el fascinante y nunca predecible mundo de las OPOSICIONES.

Y te seré franca… ¡qué palo!

Trabajar a jornada completa de profesora ya supone ir desbordada. De psicopedagoga habitualmente desbordada y media. Si aquí le sumas una vida familiar con hijos pequeños ya podemos certificar que sueles ir al límite. Añade, pues, el hecho de ser madre separada y de tener que presentarse a oposiciones. Sinceramente «impepinable».

A pesar de la fatídica combinación, fui de las valientes que me dije: ¡Venga va Ester! ¿Por qué no intentarlo? Y así lo hice. Me fue necesario rebajar expectativas; tener que convivir con el martirio mental de repetirme continuamente «tienes que hacer mucho trabajo y tienes de todo menos ganas»; centrarme en hacer un buen trabajo; y dedicar sólo unos 15 días a estudiar (en mis horas de madre separada liberada porque mi hija estaba con su padre) unos mínimos generales que pudieran ser útiles para incorporar en muchos temas y supuestos.

Mis sensaciones en la primera fase, la teórica, fueron buenas. Sin embargo, las notas obtenidas se limitaron al 4 y al 4. Y yo me pregunto: ¿Es necesario que el proceso para decidir si eres lo suficientemente buen profesional para merecerte una plaza te supongan un estrés añadido que te acaba provocando ataques de migraña y contracturas que, cuando se curan por un lado, aparecen por otro? Quiero decir que, ¿no te parece que se podrían encontrar alternativas?

¿Por qué no, tal como decía Xavier Gual en su artículo en el ARA CRIATURAS «esfuerzos sin recompensa» ideamos otras maneras de evaluar al profesorado? ¿No se trata de ser profesionales competenciales? Estas oposiciones han distado bastante de todo lo que el Departament está intentando transmitir a los centros, ¿no? ¿6 horas escribiendo en un día? ¿A mano y a contrarreloj? ¿40 minutos de exposición de una programación que a menudo tiene más de idílica que de real? Venga va, seamos prácticos.

¿Por qué no encontramos salida a aquellos profesionales, muy pocos, ciertamente, que tienen de todo menos de profesionales? ¿Por qué no revisamos cada «x» años la labor del profesorado, no tanto para añadir burocracia (que para mi gusto ya hay demasiada) si no para certificar que están haciendo buen trabajo? ¿Por qué no abrimos la puerta a los buenos profesionales interinos actuales que hay en las aulas? Y, utilizando las palabras de Xavier Gual: «los inspectores cogieran la lista de interinos y empezaran por los más veteranos, y pasaran por clase a ver cómo lo hacen desde hace tanto tiempo, y cómo han sobrevivido en este trabajo tan exigente, y qué piensan sus alumnos; que enseñaran una programación didáctica realista, la que usan, y si lo considerasen suficientemente válido les dieran la plaza de funcionario para así no perjudicar más ni sus vidas privadas ni el aprendizaje de los alumnos».

Estoy más que convencida de que otros métodos son posibles. Y tú, ¿cómo lo ves? ¿Piensas que sería tan complicado?

Un abrazo enorme para ti si también estás en el mismo barco seminaufragado: más vale reír que llorar y ¡adelante con más fuerza!

ESTER


Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s