ORIENTACIONS ÚTILS EN PROCESSOS DE SEPARACIONS AMB FILLS / ORIENTACIONES ÚTILES EN PROCESOS DE SEPARACIONES CON HIJOS:

amor_davor pavelic
IL·LUSTRACIÓ DAVOR PAVELIC

Gràcies a l’existència d’aquest blog que ara ulleges i als escrits que hi pots trobar, algunes persones s’han posat en contacte amb mi per comentar dubtes en referència als processos de separació quan hi ha fills petits.

Des de la meva experiència de mare separada i també com a mestra i psicopedagoga que s’ha especialitzat en el món de les emocions, m’agradaria recollir tot un seguit d’orientacions que a mi m’han estat útils i/o que sento que són importants a tenir en compte.

Com sempre, considero essencial recordar que cada separació és un món, si no més d’un, i que cada infant té les seves singularitats. No tot és aplicable en totes les situacions ni de la mateixa manera. Aquí recullo la meva humil opinió. Cal tenir-ho ben present. Qualsevol comentari constructiu serà ben rebut!

 1. CREENCES A DESMITIFICAR:

M’agradaria començar desmitificant un parell de frases que sents sovint. Segur que n’hi ha moltíssimes…

“Si ens separem el meu fill es traumatitzarà”. Una separació és un canvi important i probablement no deixa a ningú indiferent, però jo diria que no hi ha res més traumatizant que conviure sota el mateix sostre quan ambdós pares o un d’ells no és o són feliç/feliços. Si el procés de separació sorgeix del desig d’estar millor i té present els fills no té perquè convertir-se en quelcom traumatizant. Els fills necessiten pares feliços i, de vegades (no sempre), per arribar-ho a ser, es necessiten canvis.

“Hem d’aguantar pels nens”. En diverses ocasions he escoltat el testimoni d’adults que varen viure en llars on hi havia molt mal ambient i expressen que “tan de bo els meus pares s’haguessin separat abans”. El cert és també que, des del meu humil punt de vista, entre aguantar-ho tot i no aguantar res també hi ha un punt d’equilibri interessant. Abans d’arribar a la separació, hi ha tot de propostes d’acompanyament i/o terapèutiques que poden orientar a reconduir la situació si per part de la parella es pot i es vol. Si no és el cas, s’ha d’acceptar que s’inicia una ruptura i que aquesta tindrà conseqüències en la teva vida i la dels teus fills.

1. COMUNICACIÓ:

Andreas M. Wiese02
IL·LUSTRACIÓ M. WIESE

La comunicació és una eina essencial en qualsevol escena de la nostra vida. En el cas de les separacions, la gestió que en fem pot conduir cap al benestar o cap al patiment més gran.

De cara a l’infant, la comunicació cap al teu fill o filla estaria bé que fos:

 • adequada a l’edat,
 • natural,
 • que respongui a les seves demandes (no sobrecarregar-lo d’informació que no demana),
 • que mostri que hi ha permís per preguntar allò que ell necessiti saber.

Cap a l’altre progenitor és d’allò més útil mirar d’establir canals de comunicació. Amb respecte i buscant els moments adequats, s’ha de poder dir tot. Des d’allò més logístic fins allò més profund. Sempre amb l’objectiu que hi hagi una bona entesa.

Es recomana comunicar la decisió als infants un cop els adults ja la tenen un punt digerida per tal de poder-ho explicar amb més serenor.

Fa temps vaig escriure una entrada en aquest mateix blog que en parlava: L’ANIVERSARI DELS FILLS QUAN ELS PARES ESTAN SEPARATS.

2. COMPRENSIÓ:

De cara a l’infant: has de tenir present que la decisió de separar-se no neix del desig de l’infant. I, evidentment, l’afectarà. És un canvi important en el seu dia a dia i farà falta adaptar-s’hi mica en mica. En aquest sentit, com a adult, pots mirar d’acollir allò que senten els més petits sense jutjar-ho ni reprimir-ho i posar-hi paraules en el cas que encara no ho sàpiguen fer prou o els hi costi (“que potser estàs una mica trista? T’ha fet enfadar això? Què sents per dins de la teva panxa? M’ho saps dir? Plorar va bé, ajuda a treure, et ve de gust una abraçada? …).

En aquest sentit, ja fa temps vaig escriure un dels pots que més visites té… “AVUI VE EL PARE”.

Cap a l’altre progenitor: en una separació, habitualment, s’han de digerir renúncies i implicacions per part d’ambdós progenitors. Un exercici que pot ésser interessant és el de posar-se al lloc de l’altre. No sempre és fàcil i no sempre convé. Però en alguns moments ens pot anar bé per mirar d’entendre què li passa a l’altre.

3. EL DOL I EL SEU PROCÉS

Tot canvi suposa viure un dol. En el cas de les separacions també. I com qualsevol procés té unes fases. Els experts solen parlar de cinc fases per elaborar un dol saludable: la fase de xoc o atordiment, la fase de negació o evitació, la fase de connexió o integració i la fase de creixement o transformació.

Aquestes fases cada persona les viu a la seva manera i amb uns temps diferents. I no sempre es compleixen totes.

Parlant del meu propi procés de dol, ja fa un temps vaig escriure: DOLOR DE MARE SEPARADA.

En un procés de dol les emocions hi tenen un paper importantíssim. És per això que aquí us deixo l’enllaç d’un pot titulat QUE DIFÍCIL ÉS GESTIONAR ALLÒ QUE ÉS DIFÍCIL! REPTES, GESTIÓ DE LA POR EN INFANTS I PASSOS DE LA GESTIÓ EMOCIONAL on comentava els passos de la gestió emocional saludable. Potser en aquest moment no pots tancar el cicle amb tots els passos perquè necessites temps, però segur que més endavant et podran ser útils.

4. RESPECTE:

Tenint present el punt anterior, és d’allò més lògic percebre que el respecte serà clau en tot aquest procés. Respecte a diferents nivells:

Cap al ritme de l’altre i el propi: el ritme del teu fill o fills i el que sentin i necessitin exterioritzar; el ritme de l’altre progenitor (sempre qui hi hagi uns mínims de respecte i cordialitat); i, no menys important, respecte cap als propis ritmes. No et pots oblidar de tu mateixa o mateix. També convé parar i mirar una mica què t’està passant per dins, que segurament és molt i molt intens.

Cap a l’altre progenitor: és bàsic pel benestar dels teus fills que puguin percebre que respectes aquella persona que s’estimen. Com a mínim, davant la presència del teu fill. Per tant, és d’allò més necessari evitar crítiques, menyspreus i comentaris desafortunats de l’altre progenitor davant dels teus fills.

5. MADURESA:

Els adults som nosaltres i, des del meu punt de vista, hem d’actuar com a tals. La figura de la mare i del pare (o, tenint present els diferents models, de cada una de les mares o cadascun dels pares) és molt important en el desenvolupament sa dels nostres fills. T’has de fer responsables de les teves conductes i dels efectes que poden generar en els teus fills. Igualment per a l’altre progenitor.

6. SINCERITAT:

Aquesta maduresa que he esmentat no suposa, en cap cas, reprimir els nostres sentiments. Els infants poden veure que estàs trist/a, enfadada/at, dispers/a, atabalat/da, … El que sí que has de procurar evitar és traspassar els teus patiments, odis o malestar profunds cap a ells. Tal com sovint dic als nens i adolescents: els problemes de les separacions són dels grans i els han de solucionar els grans.

7. EVITAR SOBREPROTECCIONS

Quan es parla d’infants amb pares que se separen sovint se senten comentaris com “ai pobret”. I el cert és que segurament els primers mesos no seran els més fàcils, però la vida té moments de tot, no? No pots evitar que els teus fills pateixin i s’enfrontin a la realitat. Un procés de separació també pot esdevenir una oportunitat, sempre que estigui ben gestionada, per ajudar-los a créixer una mica i aprendre més de la vida. De la teva i també de la dels teus fills.

8. SENSE PRESSA PERÒ SENSE PAUSA

turu (2)

Com en tot, la clau és trobar l’equilibri. No és tracta de cremar-ho tot i fer foc nou ni d’estancar-nos eternament en el mateix punt. En aquest sentit, un parell d’orientacions et interessants poden ser:

 • Donar-los un cert temps per processar i digerir els canvis: segons la terapeuta que m’ha acompanyat durant molts anys i especialista en vincle afectiu, MARTA SADURNÍ, és beneficiós pels infants deixar un marge d’uns dies entre la comunicació de la separació als fills i l’inici dels canvis. Així els infants es van situant i van integrant els canvi mica en mica.
 • Concretant un conveni de separació o popularment dit arreglant els papers: és un exercici de consens i negociació que servirà de base en el cas que sorgeixen malentesos o conflictes. Malgrat ARA hi pugui haver bona entesa i comunicació no sabem què pot passar demà i, d’alguna manera, el conveni busca protegir el menor o menors.

9. FUNCIONAMENT LOGÍSTIC:

Un cop estiguis separat o separada, canviaran les rutines i, d’una manera o d’una altra, els fills hauran d’estar períodes amb la mare i períodes amb el pare (o models paral·lels de família que ja hem comentat). És per això que, en aquest sentit, els podem facilitar el funcionament, com?

 • Establint rutines o sistemes que orientin als teus fills: En un post passat parlava d’una de les estratègies que nosaltres utilitzem: EL CALENDARI SETMANAL. Tu potser n’utilitzes d’altres, quins?
 • Gestionant bé el fet de repartir-se el temps: com afecta als meus fills el fet de repartir-se el temps? En un post passat vaig escriure en referència a això: REPARTIR-SE EL TEMPS QUAN ELS PARES ESTAN SEPARATS.

10. HUMILITAT:

Qualsevol separació, sovint també les que són pactades, suposa canvis difícils. No som súper herois. També està bé reconèixer que et pots sentir sobrepassada o sobrepassat. Des del meu punt de vista, pot ser un molt bon moment per buscar el suport d’un professional en la matèria, habitualment un psicòleg, que t’acompanyi en aquest dol. També pot ser que el necessitin els teus fills. Llavors aquest professional et podrà donar orientacions de cara a com acompanyar els més petits.

Espero que el recull et pugui ser útil! En el cas que tinguis la sensació que cal afegir quelcom, qualsevol aportació, proposta, etc. serà més que ben rebuda. Sent-te amb la llibertat de dir-hi la teva!

Una abraçada!

Logo-Ester_color_horitzontal signatura

CASTELLANO:

amor_davor pavelic
ILUSTRACIÓN DAVOR PAVELIC

Gracias a la existencia de este blog que ahora ojeas y los escritos que puedes encontrar, algunas personas se han puesto en contacto conmigo para comentar dudas en referencia a los procesos de separación cuando hay hijos pequeños.

Desde mi experiencia de madre separada y también como maestra y psicopedagoga que se ha especializado en el mundo de las emociones, me gustaría recoger una serie de orientaciones que a mí me han sido útiles y / o que siento que son importantes a tener en cuenta.

Como siempre, considero esencial recordar que cada separación es un mundo, si no más de uno, y que cada niño tiene sus singularidades. No todo es aplicable en todas las situaciones ni de la misma manera. Aquí recojo mi humilde opinión. Hay que tenerlo bien presente. Cualquier comentario constructivo ¡será bien recibido!

0. CREENCIAS a desmitificar:

Me gustaría empezar desmitificando un par de frases que sientes menudo. Seguro que hay muchísimas …

“Si nos separamos mi hijo se traumatitzará”. Una separación es un cambio importante y probablemente no deja a nadie indiferente, pero yo diría que no hay nada más traumatizante que convivir bajo el mismo techo cuando ambos padres o uno de ellos no es o son feliz/felices. Si el proceso de separación surge del deseo de estar mejor y tiene presente los hijos no tiene porque convertirse en algo traumatizante. Los hijos necesitan padres felices y, a veces (no siempre), para llegar a serlo, se necesitan cambios.

“Tenemos que aguantar los niños”. En varias ocasiones he escuchado el testimonio de adultos que vivieron en hogares donde había muy mal ambiente y expresan que “ojalá mis padres se hubieran separado antes”. Lo cierto es también que, desde mi humilde punto de vista, entre aguantar todo y no aguantar nada también hay un punto de equilibrio interesante. Antes de llegar a la separación, hay un montón de propuestas de acompañamiento y / o terapéuticas que pueden orientar a reconducir la situación si por parte de la pareja se puede y se quiere. Si no es el caso, hay que aceptar que se inicia una ruptura y que ésta tendrá consecuencias en tu vida y la de tus hijos.

1. COMUNICACIÓN:

Andreas M. Wiese02
IL·LUSTRACIÓ M. WIESE

La comunicación es una herramienta esencial en cualquier escena de nuestra vida. En el caso de las separaciones, la gestión que hacemos puede conducir hacia el bienestar o hacia el mayor de los sufrimientos.

De cara al niño, la comunicación hacia tu hijo o hija estaría bien que fuera:

 • adecuada a la edad,
 • natural,
 • que responda a sus demandas (no sobrecargarlo de información que no pide),
 • que muestre que hay permiso para preguntar lo que él necesite saber.

Hacia el otro progenitor es de lo más útil tratar de establecer canales de comunicación. Con respeto y buscando los momentos adecuados, se debe poder decir todo. Desde lo más logístico hasta lo más profundo. Siempre con el objetivo de que haya un buen entendimiento.

Se recomienda comunicar la decisión a los niños una vez los adultos ya la tienen un punto digerida para poderlo explicar con más serenidad.

Hace tiempo escribí una entrada en este mismo blog que hablaba: EL ANIVERSARIO DE LOS HIJOS CUANDO LOS PADRES ESTÁN SEPARADOS.

2. COMPRENSIÓN:

De cara al niño: debes tener presente que la decisión de separarse no nace del deseo del niño. Y, evidentemente, le afectará. Es un cambio importante en su día a día y hará falta adaptarse paulatinamente. En este sentido, como adulto, puedes tratar de acoger lo que sienten los más pequeños sin juzgarlo ni reprimirlo y poner palabras en el caso de que aún no lo sepan hacer lo suficiente o les cueste ( ¿Qué quizás estás un poco triste? ¿Te ha enojado por esto? ¿Qué te sientes por dentro de tu barriga? ¿Me lo sabes decir? Llorar va bien, ayuda a sacar, ¿te apetece un abrazo? …).

En este sentido, ya hace tiempo escribí uno de los posts que más visitas tiene … “HOY VIENE EL PADRE”.

Hacia el otro progenitor: en una separación, habitualmente, se deben digerir renuncias e implicaciones por parte de ambos progenitores. Un ejercicio que puede ser interesante es el de ponerse en el lugar del otro. No siempre es fácil y no siempre conviene. Pero en algunos momentos nos puede ir bien para tratar de entender qué le pasa al otro.

3. EL DUELO Y SU PROCESO
Todo cambio supone vivir un duelo. En el caso de las separaciones también. Y como cualquier proceso tiene unas fases. Los expertos suelen hablar de cinco fases para elaborar un duelo saludable: la fase de choque o aturdimiento, la fase de negación o evitación, la fase de conexión o integración y la fase de crecimiento o transformación.

Estas fases cada persona las vive a su manera y con unos tiempos diferentes. Y no siempre se cumplen todas.

Hablando de mi propio proceso de duelo, ya hace un tiempo escribí: DOLOR DE MADRE SEPARADA.

En un proceso de duelo las emociones tienen un papel importantísimo. Es por eso que aquí os dejo el enlace de un post titulado ¡QUÉ DIFÍCIL ES GESTIONAR LO QUE ES DIFÍCIL! RETOS, GESTIÓN DEL MIEDO EN NIÑOS Y PASOS DE LA GESTIÓN EMOCIONAL donde comentaba los pasos de la gestión emocional saludable. Quizá en este momento no puedes cerrar el ciclo con todos los pasos porque necesitas tiempo, pero seguro que más adelante te podrán ser útiles.

4. RESPETO:
Teniendo presente lo anterior, es de lo más lógico percibir que el respeto será clave en todo este proceso. Respecto a diferentes niveles:

Hacia el ritmo del otro y el propio: el ritmo de tu hijo o hijos y lo que sientan y necesiten exteriorizar; el ritmo del otro progenitor (siempre que haya unos mínimos de respeto y cordialidad); y, no menos importante, respeto hacia los propios ritmos. No te puedes olvidar de ti misma o mismo. También conviene parar y mirar un poco qué te está pasando por dentro, que seguramente es mucho y muy intenso.

Hacia el otro progenitor: es básico para el bienestar de tus hijos que puedan percibir que respetas aquella persona que aman. Como mínimo, ante la presencia de tu hijo. Por lo tanto, es de lo más necesario evitar críticas, desprecios y comentarios desafortunados del otro progenitor delante de tus hijos.

5. MADUREZ:
Los adultos somos nosotros y, desde mi punto de vista, tenemos que actuar como tales. La figura de la madre y del padre (o, teniendo presente los diferentes modelos, de cada una de las madres o cada uno de los padres) es muy importante en el desarrollo sano de nuestros hijos. Tienes que hacerte responsables de tus conductas y de los efectos que pueden generar en tus hijos. Igualmente para el otro progenitor.

6. SINCERIDAD:
Esta madurez que he mencionado no supone, en ningún caso, reprimir nuestros sentimientos. Los niños pueden ver que estás triste, enfadada/o, dispersa/o, agobiada/o, … Lo que sí que tienes que tratar de evitar es traspasar tus sufrimientos, odios o malestares profundos hacia ellos. Como a menudo digo a los niños y adolescentes: los problemas de las separaciones son de los mayores y los han de solucionar los mayores.

7. EVITAR SOBREPROTECCIONES:
Cuando se habla de niños con padres que se separan a menudo se oyen comentarios como “ay pobrecito”. Y cierto es que seguramente los primeros meses no serán los más fáciles, pero la vida tiene momentos de todo, ¿no? No puedes evitar que tus hijos sufran y se enfrenten a la realidad. Un proceso de separación también puede convertirse en una oportunidad, siempre que esté bien gestionada, para ayudarles a crecer un poco y aprender más de la vida. De tu y también de la de tus hijos.

8. SIN PRISA PERO SIN PAUSA.

damm

Como en todo, la clave es encontrar el equilibrio. No se trata de quemarlo todo ni de estancarnos eternamente en el mismo punto. En este sentido, un par de orientaciones te interesantes pueden ser:

 • Darles un cierto tiempo para procesar y digerir los cambios: según la terapeuta que me ha acompañado durante muchos años y especialista en vínculo afectivo, MARTA SADURNÍ, es beneficioso para los niños dejar un margen de unos días entre la comunicación de la separación a los hijos y el inicio de los cambios. Así los niños se van situando y van integrando los cambio paulatinamente.
 • Concretando un convenio de separación o popularmente dicho arreglando los papeles: es un ejercicio de consenso y negociación que servirá de base en caso de que surgen malentendidos o conflictos. Pese AHORA pueda haber buen entendimiento y comunicación no sabemos qué puede pasar mañana y, de alguna manera, el convenio busca proteger al menor o menores.

9. FUNCIONAMIENTO LOGÍSTICO:
Una vez estés separado o separada, cambiarán las rutinas y, de una manera u otra, los hijos deberán estar períodos con la madre y períodos con el padre (o modelos paralelos de familia que ya hemos comentado). Es por ello que, en este sentido, les podemos facilitar el funcionamiento, ¿cómo?

 • Estableciendo rutinas o sistema que orienten a tus hijos: en un post pasado hablaba de una de las estrategias que utilizamos en casa: EL CALENDARIO SEMANAL. Tú quizás usas otros, ¿cuáles?
 • Gestionando bien el hecho de repartir el teimpo: ¿cómo afecta a mis hijos el hecho de repartirse el tiempo? En un post pasado escribí sobre este tema: REPARTIR-EL TIEMPO CUANDO LOS PADRES ESTÁN SEPARADOS.

10. HUMILDAD:
Cualquier separación, a menudo también las que son pactadas, supone cambios difíciles. No somos superhéroes. También está bien reconocer que te puedes sentir sobrepasada o sobrepasado. Desde mi punto de vista, puede ser un muy buen momento para buscar el apoyo de un profesional en la materia, habitualmente un psicólogo, que te acompañe en este duelo. También puede ser que lo necesiten tus hijos. Entonces este profesional te podrá dar orientaciones de cara a cómo acompañar a los más pequeños o no tan pequeños.

¡Espero lo recogido te pueda ser útil! En caso de que tengas la sensación de que hay que añadir algo, cualquier aportación, propuesta, etc. será más que bien recibida. ¡Siéntete con la libertad de decir la tuya!

¡Un abrazo!

Logo-Ester_color_horitzontal signatura


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s