“AVUI VE EL PAPA!” / “¡HOY VIENE PAPÁ!”

“Avui ve el papa!” Exclama la meva filla de dos anys amb tot l’amor del món entre els llençols just obrir els ulls.

La meva filla té els pares separats. Avui és dissabte, i la C. ja sap des de fa mesos (tot i tenir dos anys acabats de fer) que és el dia de festa que comparteix amb el seu pare. Ho gaudeix i ho espera amb il·lusió. I jo estic contenta de que així sigui!

El fet que ho pugui i ho vulgui expressar lliurement i sense límits em dóna peu a sentir i creure que ho ESTEM fent bé!

Perquè s’ha de reconèixer que el camí per arribar fins aquí no ha estat fàcil:

Per mi no hi ha hagut part més difícil ni dolor més gran que la d’haver de separar-me de la meva filla i deixar-la quan tot just tenia 5 mesos. Era un nadó, prenia el pit i jo estava en un moment molt vulnerable.

Tal com sovint expresso, vaig tenir una filla per gaudir-ne de manera compartida en un projecte escollit lliurement i ben aviat em va tocar repartir-la… però la vida i els seus protagonistes sovint ens posen a prova i ens allunyen d’allò que havíem imaginat.

El que sempre he tingut present és que, més enllà del que em passava a mi, la meva filla té un pare que s’estima un munt i que necessita. I, des del principi, tot i marcar uns límits, he intentat posar de la meva part perquè també compartís part de la seva vida amb ell.

Al llarg del camí cadascú de nosaltres, pare i mare, ha hagut d’acceptar la seva part de renúncia i canvi. Cap d’elles senzilles. La vida té aquestes coses i en el joc de les relacions de parella tots els nostres actes, per acció o per omissió, tenen unes conseqüències…

I també és de sincers reconèixer que un cop tens els canvis força digerits comences a descobrir que tot té la seva part positiva. Ser una mare separada et permet disposar del teu temps! Un privilegi com pocs quan tens petits… I la veritat és que t’hi acostumes i, almenys en el meu cas, en gaudeixes. Et permet aprofitar per cuidar-te, fer la teva, renovar energies, enyorar la teva filla, valorar el fet de tenir-la i encarar el temps que compartiu amb més il·lusió i entusiasme.

La meva experiència em porta a dir que els nostres fills (tots, però avui escric dels que tenen els pares separats) necessiten que els transmetem 4 valors bàsics: respecte, comprensió, maduresa i sobretot grans dosis d’amor.

RESPECTE cap a ells, els nostres fills, els seus propis ritmes, i cap a la figura del pare o mare que ja no és la nostra parella. En el meu cas tinc la sort de saber amb certesa que la C. està bé quan marxa amb el seu pare i que l’amor que els uneix és gran.

Els fills aprenen del nostre model. Personalment sento que és d’allò més positiu que pugui veure i viure que el seu pare i la seva mare es segueixen respectant, malgrat tenir punts de vista diferents i vides allunyades.

COMPRENSIÓ: la meva filla estima al seu pare i a la seva mare. Així és i així ha de seguir sent. Malgrat estiguin separats i això a ella li suposi tenir dues famílies. El fet que nosaltres ho entenguem i ho respectem estic segura que contribueix molt positivament en el benestar i la salut de la petita.

MADURESA per poder viure els dos valors anteriors i saber trobar l’encaix adequat entre les necessitats del teu fill i el teu propi benestar com a persona. Per saber trobar l’equilibri en la relació que et segueix unint, inevitablement, a l’altre progenitor. Per tenir la paciència necessària quan les coses es compliquen, etc.

I, sobretot GRANS DOSIS D’AMOR: per poder encarar el repte d’acompanyar a la teva filla, que té els pares separats, en el que la vida li vagi deparant.

Aquí i avui, cadascú des del seu estil i la seva manera de ser, sento i crec que ho ESTEM fent prou bé!

Una abraçada!

 

CASTELLÀ

“¡Hoy viene Papá!” Exclama mi hija de dos años con todo el amor del mundo entre sábanas justo después de abrir los ojos.

Mi hija tiene los padres separados. Hoy es sábado, y C. ya sabe desde hace meses (a pesar de tener dos años recién cumplidos) que es el día de fiesta que comparte con su padre. Lo disfruta y lo espera con ilusión. ¡Y yo estoy contenta de que así sea!

El hecho de que pueda y quiera expresar libremente y sin límites me da pie a sentir y creer que ¡lo ESTAMOS haciendo bien!

Porque hay que reconocer que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil:

Para mí no ha habido parte más difícil ni dolor más grande que el de tener que separarme de mi hija y dejarla cuando apenas tenía 5 meses. Era un bebé, tomaba el pecho y yo estaba en un momento muy vulnerable.

Como a menudo expreso, tuve una hija para disfrutarla de manera compartida en un proyecto escogido libremente y pronto me tocó repartirla… pero la vida y sus protagonistas a menudo nos ponen a prueba y nos alejan de lo que habíamos imaginado.

Lo que siempre he tenido presente es que, más allá de lo que me pasaba a mí, mi hija tiene un padre que quiere un montón y que necesita. Y, desde el principio, a pesar de marcar unos límites, he intentado poner de mi parte para que también compartiera parte de su vida con él.

A lo largo del camino cada uno de nosotros, padre y madre, ha tenido que aceptar su parte de renuncia y cambio. Ninguna de ellas sencillas. La vida tiene estas cosas y en el juego de las relaciones de pareja todos nuestros actos, por acción o por omisión, tienen unas consecuencias…

Y también es de sinceros reconocer que una vez tienes los cambios bastante digeridos empiezas a descubrir que todo tiene su parte positiva. Ser una madre separada te permite ¡disponer de tu tiempo! Un privilegio como pocos cuando tienes pequeños… Y la verdad es que te acostumbras y, al menos en mi caso, lo disfrutas. Te permite aprovechar para cuidarte, hacer tus cosas, renovar energías, echar de menos a tu hija, valorar el hecho de tenerla y encarar el tiempo que compartís con más ilusión y entusiasmo.

Mi experiencia me lleva a decir que nuestros hijos (todos, pero hoy escribo sobre los que tienen los padres separados) necesitan que les transmitamos 4 valores básicos: respeto, comprensión, madurez y sobre todo grandes dosis de amor.

RESPECTO hacia ellos, nuestros hijos, sus propios ritmos, y hacia la figura del padre o madre que ya no es nuestra pareja. En mi caso tengo la suerte de saber con certeza que C. está bien cuando marcha con su padre y que el amor que los une es grande.

Los hijos aprenden de nuestro modelo. Personalmente siento que es de lo más positivo que pueda ver y vivir que su padre y su madre se siguen respetando, a pesar de tener puntos de vista diferentes y vidas alejadas.

COMPRENSIÓN: mi hija ama a su padre y a su madre. Así es y así debe seguir siendo. A pesar de que estén separados y eso a ella le suponga tener dos familias. El hecho de que nosotros lo entendamos y lo respetamos estoy segura que contribuye muy positivamente en el bienestar y la salud de la pequeña.

MADUREZ para poder vivir los dos valores anteriores y saber encontrar el encaje adecuado entre las necesidades de tu hijo y tu propio bienestar como persona. Para saber encontrar el equilibrio en la relación que te sigue uniendo, inevitablemente, al otro progenitor. Para tener la paciencia necesaria cuando las cosas se complican, etc.

Y, sobre todo GRANDES DOSIS DE AMOR: para poder encarar el reto de acompañar a tu hija, que tiene los padres separados, en el que la vida le vaya deparando.

Aquí y hoy, cada uno desde su estilo y su manera de ser, siento y creo que ¡lo ESTAMOS haciendo bien!

¡Un abrazo!

ESTER


2 respuestas a ““AVUI VE EL PAPA!” / “¡HOY VIENE PAPÁ!”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s