UNA MARE QUE PRIORITZA ELS BONS HÀBITS EMOCIONALS / UNA MADRE QUE PRIORIZA LOS BUENOS HÁBITOS EMOCIONALES

No sóc ni pretenc ser una mare perfecta. A mode d’exemple, us puc dir que casa nostra sovint està ocupada pel desordre, amb roba pendent per plegar i, sobretot, per endreçar. No m’agrada cuinar ni fer les feines de la llar (en aquest sentit haig de dir que una de les decisions de les quals estic més satisfeta és la d’haver buscat una persona que m’ajudi algunes hores).

El cert és que, a casa, prioritzo els BONS HÀBITS EMOCIONALS per davant de tot. Home, tampoc m’oblido de la resta, almenys de cara a la petita (mitjanament bona alimentació, higiene al dia, metges quan toca, … jejeje).

Com sempre, he intentat anar una mica més a fons i destriar quins són, per mi a dia d’avui, uns bons hàbits emocionals. Val a dir que el fet que els citi i els tingui presents no em salva de cometre errors i haver de rectificar… així és la vida i això és ser mare! Aquí els tens:

 • Educar tenint com a base valors claus com l’amor, la confiança, l’alegria, l’optimisme, la generositat, l’esperança, el respecte cap a un mateix i cap a l’altre, etc. (aquí cadascú ha de fer la pertinent reflexió per establir els que per ell són valors prioritaris).
 • Compartir i conviure des de l’amor i l’afecte en tots els nivells (físic, verbal, de tracte, …).
 • Cultivar la paciència. Element essencial en el procés d’acompanyament d’un infant.
 • Naturalitzar les emocions i transmetre sinceritat emocional. De nosaltres cap a ells i d’ells cap a nosaltres.
 • Ser present. Si hi som, hi som de debò. Amb cos i ànima. En el dia a dia i els moments més quotidians o quan convé acompanyar en allò que a l’altre li és complex.
 • Reconèixer i acceptar que no tot és agradable ni fàcil: saber dir no, nits sense dormir, moments complexos que no saps com gestionar, …

 • Reflexionar i observar al propi fill/a i a un mateix. Evitant la invasió del seu territori (de vegades, segons el temperament de cadascú, ben complicat de dur a la pràctica).
 • Respectar ritmes: els infants tenen els seus ritmes i sovint no coincideixen i no tenen perquè coincidir amb els nostres.
 • Trobar l’equilibri entre el temps de qualitat compartit jugant i temps de creativitat tot compartint espais. És a dir, és bo compartir estones de joc però en tots els moments. També convé que els infants tinguin els seus espais d’imaginació i creativitat (en procés).
 • Vacunar per la frustració. Saber dir no, quan toca i com toca, (tu ho decideixes) i establir uns límits essencials.
 • Ser flexible: tenint present el punt anterior i el fet que no tot està permès.
 • Gaudir de les petites coses: el temps passa volant i els nostres fills no tornaran a ser petits… Tot passa i passa massa ràpid. Aprofitem-ho!
 • Utilitzar un llenguatge responsable: aquell que neix des de la reflexió, l’afecte, la serenor i l’interès per l’altre. Aquell que busca protegir l’autoestima i és coherent amb el que sentim, pensem i transmetem. I aquell que fomenta l’autonomia i la creativitat. El que intenta buscar el moment adequat, la persona indicada i el missatge oportú. Una eina clau amb un poder molt gran.
 • Contenir el que és propi: les pors, els malestars, els temes no resolts… i fer-se’n responsable perquè no condicionin a l’altre.
 • Deixar-nos ajudar per la tribu i respectar que cada persona és diferent i viu l’acostament cap al teu fill o filla d’una manera única (com costa de vegades…)
 • Agrair allò de bo que hi ha en el nostre dia a dia. Jo intento aprofitar just abans de dormir per recordar els tres millors instants del dia que s’acaba. Com ho feu vosaltres?.

A l’hora d’aplicar aquests hàbits, alguns ens costaran més de dur a terme, d’altres menys. Cada infant i mare (o pare) és únic/a i això fa que les seves necessitats siguin diferents. Ser conscient dels hàbits emocionals que vols oferir és el pas previ i necessari per aconseguir traspassar-los a la pràctica.

Què t’ha semblat? Quins són per a tu els bons hàbits emocionals que vols transmetre al teu fill?

Una abraçada!

CASTELLANO:

No soy ni pretendo ser una madre perfecta. A modo de ejemplo, os puedo decir que nuestra casa, a menudo, está ocupada por el desorden, con ropa pendiente para plegar y, sobre todo, para ordenar. No me gusta cocinar ni hacer las tareas del hogar (en este sentido tengo que decir que una de las decisiones de las que estoy más satisfecha es la de haber buscado una persona que me ayude algunas horas).

Lo cierto es que, en casa, priorizo los BUENOS HÁBITOS EMOCIONALES por delante de todo. Hombre, tampoco me olvido del resto, al menos de cara a la pequeña (medianamente buena alimentación, higiene al día, médicos cuando toca,… jejeje).

Como siempre, he intentado ir un poco más a fondo y discernir cuáles son, para mí a día de hoy, unos buenos hábitos emocionales. Cabe decir que el hecho de que los cite y los tenga presentes no me salva de cometer errores y de tener que rectificar… ¡así es la vida y eso es ser madre! Aquí los tienes:

 • Educar teniendo como base valores claves como el amor, la confianza, la alegría, el optimismo, la generosidad, la esperanza, el respeto hacia uno mismo y hacia el otro,… (Aquí cada uno tiene que hacer la pertinente reflexión para establecer los que para él son valores prioritarios).
 • Compartir y convivir desde el amor y el afecto en todos los niveles (físico, verbal, de trato,…).
 • Cultivar la paciencia. Elemento esencial en el proceso de acompañamiento de un niño.
 • Naturalizar las emociones y transmitir sinceridad emocional. De nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros.
 • Ser presente. Si estamos, estamos de verdad. Con cuerpo y alma. En el día a día y los momentos más cotidianos o cuando conviene acompañar en lo que al otro le es complejo.
 • Reconocer y aceptar que no todo es agradable ni fácil: saber decir no, noches sin dormir, momentos complejos que no sabes cómo gestionar,…
 • Reflexionar y observar al propio hijo / a y a uno mismo. Evitando la invasión de su territorio (a veces, según el temperamento de cada uno, bien complicado de llevar a la práctica).
 • Respetar ritmos: los niños tienen sus ritmos y, a menudo, no coinciden y no tienen porqué coincidir con los nuestros.
 • Encontrar el equilibrio entre el tiempo de calidad compartido jugando y tiempo de creatividad compartiendo espacios. Es decir, es bueno compartir ratos de juego pero no todo el tiempo. También conviene que los niños tengan sus espacios de imaginación y creatividad (en proceso).
 • Vacunar por la frustración. Saber decir no, cuando toca y como toca, (tú lo decide) y establecer unos límites esenciales.
 • Ser flexible: teniendo presente el punto anterior y el hecho de que no todo está permitido.
 • Disfrutar de las pequeñas cosas: el tiempo pasa volando y nuestros hijos no volverán a ser pequeños… Todo pasa y pasa demasiado rápido. ¡Aprovechémoslo!
 • Utilizar un lenguaje responsable: aquel que nace desde la reflexión, el afecto, la serenidad y el interés por el otro. Aquel que busca proteger la autoestima y es coherente con lo que sentimos, pensamos y transmitimos. Y aquel que fomenta la autonomía y la creatividad. El que intenta buscar el momento adecuado, la persona indicada y el mensaje oportuno. Una herramienta clave con un poder muy grande.
 • Contener lo propio: los miedos, los malestares, los temas no resueltos… y hacerse responsable para que no condicionen al otro.
 • Dejarnos ayudar por la tribu y respetar que cada persona es diferente y vive el acercamiento hacia tu hijo o hija de una manera única (como cuesta a veces …)
 • Agradecer lo bueno que hay en nuestro día a día. Yo intento aprovechar justo antes de dormir para recordar los tres mejores instantes del día que se acaba. ¿Cómo lo hacéis vosotros?

A la hora de aplicar estos hábitos, algunos nos costarán más de llevar a cabo, otros menos. Cada niño/a y madre (o padre) es único/a y esto hace que sus necesidades sean diferentes. Ser consciente de los hábitos emocionales que quieres ofrecer es el paso previo y necesario para conseguir traspasarlos a la práctica.

¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son para ti los buenos hábitos emocionales que quieres transmitir a tu hijo?

¡Un abrazo!

ESTER


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s