ALGUNS “COMS” PER ACONSEGUIR UNA EDUCACIÓ EMOCIONAL PLENA/ ALGUNOS “CÓMOS” PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN EMOCIONAL PLENA

Continuació de l’entrada: Consciència emocional o educació emocional plena?

Sovint la teoria és molt fàcil i costa poder arribar a la concreció de la pràctica. És per això que, a mode d’esbós i segurament amb molt per construir i millorar, exposo els que considero elements claus per aconseguir una educació emocional plena:

1. Prenem consciència nosaltres:

  • De com estem: el que sentim en cada moment es percep des de fora. Per poder oferir el millor de nosaltres mateixos ens cal consciència emocional perquè ens permet, si és necessari, fer les gestions reparadores pertinents (algunes respiracions si estem estressats, alguns estiraments si estem poc actius, algunes pauses per contenir moments de ràbia, …).
  • Del que fem: sovint entrem en incoherències i generem dubtes enviant missatges que van en la direcció contrària a naturalitzar emocions (no ploris, no t’enfadis, …). Ens cal buscar alternatives reflexionades. Si volem una educació emocional plena la naturalització de tot el que se sent és pas imprescindible.
  • I de com ho fem: nosaltres som el model, i el que fem té molt més efecte que el que diem. L’educació emocional real es fa durant tot el dia i cada dia. Per poder donar respostes adients és imprescindible la reflexió constant: què farem davant del conflicte entre companys? Com respondrem quan hi hagi situacions de mort o malaltia dins un grup-classe? Quina resposta donarem si detectem moments de tristesa profunda? Com abordarem les situacions de ràbia descontrolada? I tants d’altres.

2. Plantegem-nos com ho volem fer: fem un anàlisi de la situació actual i mirem de trobar estratègies alternatives a allò que no està funcionant. Reflexionem entorn al que volem treballar (a nivell d’infant, de grup, de cicle i/o d’escola o institut) i en quin és el ritme que considerem més adient per fer-ho (frenant ritmes, si es considera que es va massa accelerats; seqüenciant, si és necessari, per evitar repeticions innecessàries).

austeritat emocional3. Aprenem a gestionar nosaltres o, si més no, intentem-ho fer una mica més bé cada dia. Si pels adults no és senzill, tampoc ho serà pels nostres petits i no tan petits… Molt probablement professionals en la temàtica ens poden acompanyar a fer aquest procés molt més lleuger i profitós. Hi ha alguns projectes molt potents en aquest sentit. Oi que tenim claríssim que qui no sap fer matemàtiques no és un bon candidat per explicar aquest camp? Si volem acompanyar als altres a millorar la seva gestió emocional hem de ser un bon exemple en la matèria… Una bona formació permetrà créixer com a persones per poder acompanyar a créixer. 

4. Deixem-nos sorprendre per la seva capacitat. Sovint les nostres pròpies dificultats o limitacions poden ser un topall per ells. En més d’una ocasió he tocat temes emocionals, per mi complexes, amb xics de 3 i 4 anys i la més sorpresa he estat jo! Per citar algunes característiques que he observat: de ben petits tenen una capacitat d’absorció i comprensió emocional molt alta, són molt perceptius i emocionalment més lliures. Si això s’alimenta des de ben aviat estic convençuda que el canvi pot ser exponencial. 

5. Seleccionem eines i material que poden ser un suport important. Els CONTES DE LA COL·LECCIÓ CONTES PER EMOCIONAR-SE: L’eriçó que no es volia punxar, la màgia d’un somriure, la medusa s’ha tornat a enfadar, dels quals tinc l’orgull de ser-ne autora, neixen amb aquest objectiu. D’eines cada cop n’hi ha més, aniré penjant algunes propostes que em semblen interessants amb l’etiqueta recursos. 

bambú26. Trobem alguns espais temporals dins el dia a dia per dedicar a temes concrets tenint present que aquest treball específic es planteja com una continuïtat del que viuen la resta de la jornada. Eduquem emocionalment en cada moment i, si això ho complementem amb alguns moments destinats a aquest fi, els canvis poden ser significatius. 

7. Compartim el treball que es fa a l’escola o institut amb les famílies i creem ponts i lligams perquè segueixi creixent a casa, on realment s’estableixen les bases en el camp emocional. Ajudem-nos, fem-nos costat.

Aquest procés es pot dur a terme de moltes maneres, jo en plantejo dues:

Opció ideal: a nivell d’equip docent, a través d’un procés de reflexió profund i conjunt.

Opció personal: la realitat a les escoles i instituts és que, de vegades, no tothom comparteix el teu punt de vista… Si és així, no et desesperis… també pots sembrar les teves llavors i estic segura que això permetrà a les petites, o no tan petites, personetes que acompanyes a recollir els seus fruits…

Quins altres elements sents que són claus per arribar a una educació emocional plena? M’ajudes a complementar-ho?

Jo em comprometo a seguir-hi reflexionant!

Una abraçada!

 

CASTELLANO:

Continuación de la entrada: ¿Consciencia emocional o educación emocional plena?

A menudo la teoría es muy fácil y cuesta poder llegar a la concreción de la práctica. Es por ello que, a modo de esbozo y seguramente con mucho para construir y mejorar, expongo los que considero elementos claves para lograr una educación emocional plena:

  1. Tomamos conciencia nosotros:

 – De cómo estamos: lo que sentimos en cada momento se percibe desde fuera. Para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos necesitamos conciencia emocional porque nos permite, si es necesario, hacer las gestiones reparadoras pertinentes (algunas respiraciones si estamos estresados, algunos estiramientos si estamos poco activos, algunas pausas para contener momentos de rabia,…).

De lo que hacemos: a menudo entramos en incoherencias y generamos dudas enviando mensajes que van en la dirección contraria a naturalizar emociones (no llores, no te enfades,…). Necesitamos buscar alternativas reflexionadas. Si queremos una educación emocional plena la naturalización de todo lo que se siente es imprescindible.

– Y de cómo lo hacemos: nosotros somos el modelo, y lo que hacemos tiene mucho más efecto que el que decimos. La educación emocional real se hace durante todo el día y todos los días. Para poder dar respuestas adecuadas es imprescindible la reflexión constante: ¿qué haremos ante el conflicto entre compañeros? ¿Cómo responderemos cuando haya situaciones de muerte o enfermedad dentro de un grupo-clase? ¿Qué respuesta daremos si detectamos momentos de tristeza profunda? ¿Cómo abordaremos las situaciones de rabia descontrolada? Y tantos otros.

2. Planteémonos como lo queremos hacer: hagamos un análisis de la situación actual y tratemos de encontrar estrategias alternativas a lo que no está funcionando. Reflexionemos entorno al que queremos trabajar (a nivel de niño, de grupo, de ciclo y/o de escuela o instituto) y en cuál es el ritmo que consideramos más adecuado para hacerlo (frenando ritmos, si se considera que se va demasiado acelerados; secuenciando, si es necesario, para evitar repeticiones innecesarias).

creuament de camins

3. Aprendemos a gestionarnos nosotros o, cuando mínimo, intentemos hacerlo un poco mejor cada día. Si a los adultos no les es sencillo, tampoco lo será para nuestros pequeños y no tan pequeños… Muy probablemente profesionales en la temática nos pueden acompañar a hacer este proceso mucho más ligero y provechoso. Hay algunos proyectos muy potentes en este sentido. ¿Verdad que tenemos clarísimo que quien no sabe hacer matemáticas no es un buen candidato para explicar este campo? Si queremos acompañar a otros a mejorar su gestión emocional debemos ser un buen ejemplo en la materia… Una buena formación nos permitirá crecer como personas para poder acompañar a crecer.

4. Dejémonos sorprender por su capacidad. A menudo nuestras propias dificultades o limitaciones pueden ser un tope por ellos. En más de una ocasión he tratado temas emocionales, para mi complejos, con niños y niñas de 3 y 4 años ¡y la más sorprendida he sido yo! Por citar algunas características que he observado: de muy pequeños tienen una capacidad de absorción y comprensión emocional muy alta, son muy perceptivos y emocionalmente más libres. Si esto se alimenta desde muy pronto estoy convencida de que el cambio puede ser exponencial.

5. Seleccionamos herramientas y material que pueden ser un apoyo importante. Los CUENTOS DE LA COLECCIÓN CUENTOS PARA EMOCIONARSE: El erizo que no se quería pinchar, la magia de una sonrisa, la medusa se ‘ha vuelto a enfadar), de los que tengo el orgullo de ser autora, nacen con este objetivo. De herramientas cada vez hay más, iré colgando algunas propuestas que me parecen interesantes con la etiqueta recursos.

6. Encontramos algunos espacios temporales dentro del día a día para dedicar a temas concretos teniendo presente que este trabajo específico se plantea como una continuidad de lo que viven el resto de la jornada. Educamos emocionalmente en cada momento y, si esto lo complementamos con algunos momentos destinados a este fin, los cambios pueden ser significativos.

7. Compartimos el trabajo que se hace en la escuela o instituto con las familias y creemos puentes y lazos para que siga creciendo en casa, donde realmente se establecen las bases en el campo emocional. Ayudémonos.

Este proceso se puede llevar a cabo de muchas maneras, yo planteo dos:

Opción ideal: a nivel de equipo docente, a través de un proceso de reflexión profundo y conjunto.

Opción personal: la realidad en las escuelas e institutos es que, a veces, no todo el mundo comparte tu punto de vista… Si es así, no te desesperes… también puedes sembrar tus semillas y estoy segura de que esto permitirá a las pequeñas, o no tan pequeñas, personitas que acompañas a recoger sus frutos…

¿Qué otros elementos sientes que son claves para alcanzar una educación emocional plena? ¿Me ayudas a complementarlo?

¡Yo me comprometo a seguir en ella reflexionando!

¡Un abrazo!

ESTER


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s